Statenevej 46, 2600 Glostrup, Tlf.: 43 45 71 06 
 
  Børnepolitik og pædagogik
 
Billede 1

Hvordan klubben arbejder med børnepolitikken og ser sit pædagogiske virke:

Alsidig Udvikling:
I klubben har vi fokus på, at få børnene med på banen, i forhold til at være med til at sætte dagsordenen med hvilke aktiviteter der sættes i spil.
Vi vil samtidig arbejde med social kompetence gennem vores rollespil/ husbyggeri, samt dyregård med særlig vægt på at styrke det enkelte barns bidrag til fællesskabet.
På trods af at være en mindre institution, tilbyder klubben et bredt udvalg af aktiviteter.

Sundhed:
I klubben lægger vi vægt på sund mad, som også skal være attraktivt. Vi forholder os jævnligt til vores udbud, og lader os inspirere af nye måder at lave mad på. Ligeledes lægger vi vægt på, at skabe mulighed for fysisk aktivitet i dagligdagen.

Skaberglæde:
Oplevelser, indtryk og skaberglæde vil i den kommende periode være et overordnet tema i vores værksteder.

Sammenhæng:
Gennem videreudvikling af vores husmodel, vil vi arbejde med at skabe sammenhæng mellem forældreråd, personale og børn.

Rumlighed.
Vi vil give plads til alle i bredt tilrettelagte aktiviteter, hvor de store hjælper de små i en form for mentorplan.

Samarbejde:
Vi vil med forældrerådet og derfra videre ud til vores forældre, diskutere muligheden for regler om opgaveløsning.
Derudover gøres virksomhedsplan og målsætning til genstand for diskussion i forældrebestyrelsen.


Sidst opdateret 15. januar 2016