Statenevej 46, 2600 Glostrup, Tlf.: 43 45 71 06 
 
  Virksomhedsplan 2009
 
 
Praktiske Oplysninger:..................................................................................................... 2
Introduktion af Klub Ejby.................................................................................................. 3
Aktiviteter i klubben............................................................................................................4
Pædagogiske værdier.......................................................................................................5
Indsatsområder i skoleåret 2009/2010........................................................................ 6
Personlig udvikling:.......................................................................................................... 6
Sociale kompetencer og fællesskaber:....................................................................... 7
Selvbestemmelse, medbestemmelse og demokrati:.............................................. 7
Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer:..................................................... 7
Sundhed og trivsel:.......................................................................................................... 7
Mødet med natur og kultur:............................................................................................. 7
Kulturel mangfoldighed:................................................................................................. 8
Klubbens fokus punkter:................................................................................................. 8
Tiltag og handlinger i forbindelse med indsatsområdet ”sociale kompetencer og fællesskaber”.................................................................................................................... 8
Tiltag og handlinger i forbindelse med indsatsområdet ”sundhed og trivsel”....10
Glostrup kommunes børnepolitik................................................................................ 11
Faglighed:......................................................................................................................... 11
Fællesskab....................................................................................................................... 11
Inkludering.........................................................................................................................11
Familie og fritidsliv...........................................................................................................12
Miljø og sundhed..............................................................................................................12
Teknologi.......................................................................................................................... 12
 
 
 
 
 
Adresse:
Klub Ejby, Statenevej 46, 2600 Glostrup
Telefonnummer: 43457106
Email: klub.ejby@glostrup.dk   Hjemmeside: www.klub-ejby.dk
 
Fritidsklubbens åbningstider:
Mandag til og med torsdag       kl. 13 til 18
Fredag                                  Kl. 13 til 17
 
I Sommer/vinter og efterårsferie:
Mandag til og med fredag        kl. 10 til 16
I ferier tager vi nogle gange på heldagsture ud af huset og så kan klubben være lukket. For at sikre sig, at man ikke går forgæves, kan man orientere sig ved at ringe, om formiddagen samme dag. Der udsendes/ udleveres månedsplaner i klubben og meddelelser gives pr. opslag eller mail.
 
Dage hvor klubben er lukket:
Klubben er lukket i de dage hvor vi er på sommerkoloni, samt mellem jul og nytår. I 2010 er vi på koloni i uge 27.
 
Børnenormering:
Fritidsklubben er normeret til 80 børn fra 4 klasse til og med 7 klasse. Regulering sker i august/september.
 
Personalenormering:
Administrativ leder                                           Helle Saabye            4 timer
Daglig leder                                                     Joe Sandøe               33 timer
Stedfortræder                                                   Pierre Harling           33 timer
Pædagog                                                          Mille Larsen              25 timer
Pædagog                                                          Annette Dahl             18 timer
Uuddannet assistent/staldansvarlig           Hanne Andreasen    30 timer
Uuddannet assistent/staldansvarlig           Christine Vittov          12 timer
Ungdomsklubmedarbejder                          Kenneth Ærholt         12 timer
 
Forældrerådet:
Formand                                                         Charlotte Waltz                    
Rådsmedlemer:                                           Dorthe Jakobsen
                                            Johnny Andersen
                                            Mette Pedersen
                                           

 


Fritidsklubben, Klub Ejby, ligger i naturskønne omgivelser i Ejby.
Fra juni til august 2004 skiftede Klub Ejby deres nedslidte parcelhuslokaler ud med renoverede lokaler lidt længere ude af Statenevej, nærmere betegnet Sandkærgård - en dejlig firelænget gård i landlige og grønne omgivelser med lys og luft og plads til mange spændende aktiviteter, for de børn og unge der dagligt kommer i klub Ejby.
Senere er klubbens dyr flyttet fra Ny Vestergård til nye staldfaciliteter på Sandkærgård.
Det betyder samtidig, at klubbens aktiviteter giver et endnu bedre og mere sammenhængende klubtilbud.
De nye omgivelser har givet mulighed for køkken-/spille-/hyggerum, fjernsyns- og poolrum, bordtennisrum, musikrum, pc-værksted, kreativt rum
I de forskellige værksteder er der et bredt udvalg af muligheder, som de unge selv er med til at definere.
 
Af udearealer er der en stor græsplæne med trampolin, en lille byggeplads og en multibane.
 
Klub Ejby har udover disse tilbud, et stort dyrehold som omfatter heste, kaniner og æsler, som også er omdrejningspunkt for mange aktiviteter.
 
Af ugentlige aktiviteter kan blandt andet, alt efter sæsonen, nævnes: Svømning, bordtennisturneringer, pool-turneringer, golf, ridning, kanin hop, bål-hygge og meget mere.
Vi lægger i klubben vægt på, at medlemmerne selv kommer med ideer og forslag til, hvad der skal foregå i klubben.  
 
Klubben tager årligt en uge på koloni i sommerferien.
 
Klub Ejby modtager børn og unge fra hele Glostrup kommune, dog primært fra Ejby sådan, at når børn slutter i SFO, efter 3 klasse, så har de muligheden for at fortsætte i klub Ejby. Dette sker via et indslusningsprogram i samarbejde med SFO Smørstenen, der betyder en tryg og rolig overgang, for de nye børn og deres forældre.
 
Klub Ejby er en del af Nordvangskolen og en af de målsætninger der er sat for det kommende skoleår er, at udvide samarbejdet med lærerne til de af mellemtrinnets børn som er tilknyttet klubben. Derudover er der et tæt og godt samarbejde med de lokale institutioner.
 
Forældresamarbejdet vægtes højt og der er et meget engageret forældreråd, som inddrages i beslutninger vedrørende klubbens drift.
 
 
 
I klubben er der både mulighed for at være social, slappe af, blive mentalt udfordret, være fysisk aktiv, være kreativ, spille musik, være sammen med dyr m.m.
 
Vi har følgende aktivitetssteder i klubben:
 
Køkken/alrum – Her er caféen åben mellem kl. 15-16. Ud over det bruges rummet til at spille bræt og kortspil, samt til at hænge ud og hyggesnakke. 
Det er på alle tidspunkter muligt at købe frugt, gulerødder og hjemmelavede boller.
 
Computerrum – Her står otte pc’ere som er online. Der er mulighed for at spille mod hinanden. Der står også et bordfodbold i rummet.
 
Kreativt rum – Her er mulighed for at male, bage, laver bolcher, smykker, fuglehuse, lys, t-shirt, dekopage på alt, tegne og meget andet.
 
Pool/fjernsynsrum – Her spilles pool på hyggeplan og de lidt mere koncentrerede turneringer. Fjernsynsafdelingen bruges både til afslapning, men også til karaoke, husmøder m.m.
 
Bordtennisrum – Bliver brugt til spontant spil og turneringer.
 
Musikværksted - Det er muligt frit at bruge musikrummet efter at være sat ind i, hvordan man passer på musikinstrumenterne. Der er også løbende undervisning i forskellige instrumenter. 
 
Stald – Det er muligt at gå til ridning en gang om måneden. Klubben har også plads til 30 kaniner, og der bliver jævnligt afhold kaninhop konkurrencer. Ved interesse forefindes pjecer om at have kanin og gå til ridning i klubben.
 
Bålplads - Så vidt muligt laver vi bål 1 gang om ugen afhængigt af vejret. Interesserede børn bliver oplært i at stable og tænde et bål. Ofte vil der være lidt til munden, eksempelvis snobrød, pandekager osv.
 
Have og multibane – Der er for nylig etableret en multibane, hvor der kan spilles mange forskellige spil: fodbold, hockey, basket, volley m.m.
Så har vi en stor trampolin stående, samt planer om at få en til.
Vi har en lille byggeplads stående i hjørnet af haven, som det er muligt at bygge videre på.

 

 
Personalet i klub Ejby er kendetegnet ved, at de ikke har arbejdet sammen længe. Enkelte medarbejdere har været i klubben gennem flere år, mens resten af personalet er ansat i sommeren 2008. Derfor blev der indledt en proces, hvis sigte var, at få klargjort den enkelte medarbejders pædagogiske overvejelser om egen praksis, få et samlet overblik over viften af tilbud samt få kortlagt de pædagogiske værdier, som kendetegner arbejdet med børnene og de unge i Klub Ejby.
 
Personalet havde på forhånd udfyldt et spørgeskema, hvor de blev bedt om at beskrive de aktiviteter de stod for, hvilke fysiske kompetencer aktiviteten skulle styrke, hvilke overvejelser man gjorde sig inden man satte aktiviteten i gang i forhold til de værdier aktiviteten skulle give børnene og hvilke sociale kompetencer aktiviteten skulle styrke.
Personalet fremlagde på skift deres overvejelser. Det kom der rigtigt mange spændende dialoger ud af og det viste sig, at personalet, på trods af at de ikke har arbejdet sammen ret længe, gør sig mange af de samme overvejelser om hvad klub Ejbys børn skal have med sig.
 
Da personalet havde fremlagt de individuelle overvejelser, skulle de sammen identificere hvilke værdier/normer, der var repræsenteret. Disse var:
 • engagement
 • udvikling
 • den gode rollemodel (børn/børn og voksen/barn)
 • nærvær
 • gensidig respekt
 • spontanitet
 • humor
 • medinddragelse i beslutninger
 • mangfoldighed
 • selvværd
 • selvtillid
 • accept/fordomsfri
 • socialt ansvar
 
Afslutningsvis blev personalet bedt om at udpege de fem værdier, der var vigtigst for dem. Også dette gav anledning til en god dialog, og de fem værdier som blev valgt var:
 • engagement
 • socialt ansvar
 • selvværd
 • gensidig respekt
 • humor
Disse fem værdier skal fremover være de vigtigste omdrejningspunkter for de aktiviteter, der foregår i klubben.
 
 
Pædagogiske læreplaner
I forbindelse med overgangen til Mål- og rammestyring, står der i den udarbejdede kontrakt for Nordvangskolen, at der skal udarbejdes en målsætning for SFO og klub. Der er i Glostrup kommune lavet et forslag til denne, indeholdende beskrivelser af arbejdet med pædagogiske læreplaner, som er delt op i temaerne:
 • Personlig udvikling
 • Sociale kompetencer og fællesskaber
 • Selvbestemmelse, medbestemmelse og demokrati
 • Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer
 • Sundhed og trivsel
 • Mødet med natur og kultur
 • Kulturel mangfoldighed 
 
På en personalelørdag i klubben blev der udarbejdet statusbeskrivelser og anbefalinger til de læreplanstemaer, som ligger i forslaget om mål og indholdsbeskrivelser for SFO og klub. Det er i ledelsen besluttet, at der skal udpeges to temaer årligt, som særlige indsatsområder. Der er taget højde for både fritidsklub og ungdomsklub i arbejdet, på trods af det er meget forskellige betingelser. I det efterfølgende betegnes medlemmerne som børnene.
 
Personalet arbejdede i grupper, hvor hver gruppe beskrev status for to temaer.
Betegnende for alle temaer er, at de i høj grad er fundamentet i pædagogisk arbejde, hvorfor der for alle temaer er aktiviteter i gang, som understøtter dem.
 
Status på temaer:
 
I dagligdagen er personalet opmærksomme på at være imødekommende når børnene kommer. Der spørges ind til deres dag – børnene ”afkodes”. Udfordringer tilpasses børnene både i huset og i stalden.
Børnene gøres opmærksomme på hvordan de påvirker hinanden.
Det er vigtigt for børn og voksne at problemer løses med det samme og som minimum helst inden børnene går hjem.
 • Anbefales som indsatsområde.
 
I det daglige bliver der arbejdet med, at børnene/de unge viser hensyn til den store gruppe og børnene bliver gjort opmærksomme på hvilken energi de tilføjer gruppen. Ligeledes er det vigtigt, at børnene har en forståelse for og respekterer de rammer der er i klubben. Vi mener at der er vigtigt og arbejder med, at få opbygget en kultur, hvor alle er gode til at hjælpe hinanden.
 • Anbefales som indsatsområde.
 
Børnene støttes og fastholdes i deres valg, det er vigtigt at vide at valg og fravalg har konsekvenser. Vi hjælper børnene med at se muligheder frem for forhindringer. Børnene har gode muligheder for at finde på aktiviteter. Det er et mål at hjælpe børnene med at mestre eget liv. Der er opmærksomhed på det enkelte barn og der tages ”en til en” snakke med børn når der er behov for det. Det forsøges i videst muligt omfang at opfylde børnenes ønsker til aktiviteter. Der afholdes månedlige børnemøder, referatet sendes ud til alle forældre.
Der er mulighed for, at der vælges en repræsentant fra UK til forældrerådet.
Pt er ungdomsklubben ikke repræsenteret.
 • Anbefales som indsatsområde.
 
Der arbejdes med forskellige projekter i løbet af året, som understøtter temaet eksempelvis selvportrætter og t-shirts i krea-værkstedet, bolsjeværksted og juleværksted.
 • Anbefales ikke som indsatsområde.
 
Der er ændret i kostudbuddet i løbet af det seneste år. Der lægges vægt på at de måltider, der tilbydes er mere ernæringsrigtige, derudover er udbuddet af frugt og grønt øget. Der er en daglig dialog om kost i cafeen og personalet er opmærksomme på om nogen børn har deciderede dårlige kostvaner.
Der er et stort udbud af fysiske aktiviteter: ridning, svømning, bordtennis, golf, haven (bold), lege og staldarbejde. For de voksne er det et mål at være synlige, nærværende og fysisk deltagende.
 • Anbefales som et indsatsområde.
Der arbejdes i klubben med de fire elementer. Klubben har og bruger de muligheder der er i beliggenheden. Der er ridning både sommer og vinter. Rideovernatning og hestevognskørsel. Klubben har et samarbejde med 4-H om forskellige aktiviteter og deltager med dem på Roskilde dyrskue. Der laves bål og bålmad både i FK og UK. Der er mange udendørsaktiviteter.
Klubben deltager i kommunens børnekulturfestival.
 • Anbefales ikke som indsatsområde
 
Klubbens børnesammensætning er ikke flerkulturel. Der er meget få børn med anden etnisk baggrund og de falder på helt naturlig vis ind i klubbens liv. Det opleves ikke som noget problem og generelt opleves børnene i klubben som meget tolerante og imødekommende over for forskellighed.
 • Anbefales ikke som indsatsområde
 
Det blev ved en efterfølgende diskussion besluttet, at de to temaer, som skal have særlig bevågenhed i skoleåret 2009/2010 er ”sociale kompetencer og fællesskaber” og ”sundhed og trivsel.
 
 
 

 

Mål
Tiltag/handlinger
At få børnene til at løse konflikter på en mere hensigtsmæssig måde
Skabe en praksis, hvor børnene bruger de voksne ved konfliktløsning
Uddanne personalet i konflikthåndtering, der understøtter målet om at hjælpe børnene til at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
Som personale, bruge hinanden mere aktivt, så den der kender børne-gruppen bedst, bliver tilkaldt som mæler i konflikten. 
 
At styrke forældrekontakten
Altid at kontakte forældre ved konflikter.
Lave 6 måneders samtaler med nye forældre, for at afstemme forventninger og sikre børnenes trivsel.
At skabe en kultur blandt medarbejderne, hvor sparring og overleveringer om børnene og dagligdagen er et naturligt arbejdsredskab
Oprette en logbog (kalender), hvor diverse overleveringer skrives ned, så alle medarbejdere uanset timetal og mødetid har en føling med livet i klubben. Der skal sættes initialer når man har læst
 
At bevidstgøre børnene om eget ansvar ved sociale arrangementer m.m. fokus på, at alle er vigtige for fællesskabet
På personalemøder skal drøftes og aftales hvad den fælles praksis er mht. at fastholde børnene i forpligtelser
”bolsjepædagogik”, medinddrage børnene i nye muligheder opstået ved at alle passer på tingene
Særligt fokus på børn, der gør en positiv forskel for fællesskabet (procedure skal aftales nærmere på personalemøde)
Synliggøre aktiviteter, der fremmer fællesskabet i FK og UK, fx via hjemmeside eller besøg på skolen
Hvordan og hvornår evaluerer vi tiltagene?
Overordnet evaluerer vi efter et år.
Efter et halvt år delevaluerer vi på alle indsatsområderne.
 
På personalemøderne evaluerer vi løbende de forskellige indsatsområder. Ligeledes afstemmer vi vores forventninger til hinanden og til børnene.
Hvordan dokumenterer vi?
Ved at synliggøre klubbens holdninger i nyhedsbreve, virksomhedsplan.
I næste års virksomhedsplan evalueres på indsatsområderne.
 
Ved at få nogle af vores tiltag med i næste børnetrivselsplan, og aflæse responsen på dem. 

 

 

 

 

 

Mål
Tiltag/handlinger
At kunne tilbyde nogle flere fysiske tilbud.
Etablering af multibane.
Anskaffe en ekstra trampolin.
Have 2 aktivitetstilbud ud af huset om ugen.
Konstant tænke i nye aktivitetsmuligheder, på personalemøderne.  
At sikre at børnene har mulighed for et sundt mellem måltid i klubben.
Sikre at der er mulighed for at købe frugt og gulerødder i klubbens åbningstid.
Tænke i sundt mad med vores udbud af mellemmåltid. 
Sikre fokus på generel sundhed i klubben.
Ophænge plancher som viser hvad der er sundt eller mangel på samme.
At holde mere fokus på de mere overvægtige børn, og forsøge at få dem med i de fysiske aktiviteter.
At motivere børnene til fysiske aktiviteter.
Tænke i måder hvor vi som personale er gode forbilleder. Lave spændene aktiviteter, som eventuelt en forhindringsbane i haven m.m.
Hvordan og hvornår evaluerer vi?
Overordnet evaluerer vi efter et år.
Efter et halvt år delevaluerer vi på alle indsatsområderne.
 
På personalemøderne evaluerer vi løbende de forskellige indsatsområder.
Hvordan dokumenterer vi?
Ved at synliggøre klubbens holdninger i nyhedsbreve, virksomhedsplan
I næste års virksomhedsplan evalueres på indsatsområderne.
Opsætning af materiale der gør opmærksom på fordele og ulemper ved sund/usund levevis.

 

 
I forhold til kommunens børnepolitik har vi i Klub Ejby, lavet en status ud fra hvor vi mener vi står i forhold til børnepolitikkens temaer.
 
Børnenes egne initiativer og interesser til nye aktiviteter understøttes, men de bliver opfordret og støttet i selv at afklare hvad der skal til for at aktiviteten kan igangsættes. I dette ligger der ofte et fagligt aspekt.
Et eksempel: En dreng vil gerne have gang i en pandekage aktivitet ved bålstedet. Han bliver sat på opgaven at finde en god pandekageopskrift på nettet, og skrive den ned. Derefter hjælper han med at lave dejen, når der er undersøgt om alle ingredienser er i klubben.
 
For klubben handler faglighed også om en forståelse for hele processer. Det arbejde der ligger i stalden er et godt eksempel på dette.
I stalden er børnene, der er tilmeldt ridning, med i hele processen, hvilket giver dem en forståelse af alle de arbejdsopgaver der hører med til pasning og pleje af heste. Ligeledes stille opgaverne op, således at det kræver teamwork – alle er behøvet og nødvendige.
Vi forsøger at styrke børnenes bånd til hinanden gennem fælles arrangementer så som drengeaften/pigeaften, koloni og løbende aktiviteter.
Der er fokus på den ”gode tone”, vi skal alle tale ordentligt til hinanden. 
 
Planlagte aktiviteter bliver i detaljen udformet i dialog med interesserede børn, for størst mulig succes.
Der er månedlige børnemøder. Her kan børnene i et større forum komme med forslag til forandringer i klubben.
 
Der er som udgangspunkt ikke noget nej til forslag til en aktivitet. Fornuften og mulighederne bliver undersøgt. Vi mener ikke at der findes ikke tåbelige forslag, men kun forslag der kan virke uhensigtsmæssige eller praktisk svære at gennemføre.
 
Klubben er bygget op på en måde der tilgodeser mange forskellige behov. Klubben er et frirum, med mulighed for forskellige aktiviteter. 
Gennem de planlagte og faste aktiviteter tænkes så i hvordan børnene kan tiltrækkes og inddrages.
Flere af de faste turneringer, over et par måneder er double/makkerkampe, hvor makkeren bliver trukket tilfældigt per kamp. På den måde kommer alle til at spille med skiftende makker, og dermed øget deres kendskab til børn de normalt ikke er så meget sammen med.
 
Det er vores opfattelse, at der generelt er en god rummelighed mellem børnene i klubben.
 
 
 
Vi har i klubben meget fokus på hvordan vi kan tilbyde et sundt mellemmåltid, som børnene også finder spændene. Det er altid muligt at købe frugt og gulerødder, sandwich og pitabrød m.m. bliver lavet på groft brød.   
Vi har i sommers fået etableret en multibane, hvor det er muligt at spille fodbold, basket, badminton m.m.
Ligeledes tilbyder vi mulighed for andre fysiske aktiviteter, så som ridning, bordtennis, trampolin m.m.
 
 
Klubben har en voksen, som er ansvarlig for at holde computerne ajour, i forhold til sikkerhed og de typer spil der er tilgængelige for børnene.
Der er tit en voksen til stede i computerrummet som kan komme med gode råd, men ofte lærer de voksne mere af børnene om måden at opføre sig på nettet, samt gode råd til navigering i cyberspace.
I klubbens computerrum er der lagt vægt på det sociale aspekt. Computerne er sat således, at brugerne sidder i en rundkreds om computerne. Dette skaber større åbenhed og dialog mellem børnene, da de således også har visuel kontakt til hinanden. Der bliver ikke holdt øje med, om de børn der bruger facebook har tilladelse hjemmefra, så vi opfordrer forældre om at tage en snak om dette hjemme.

Sidst opdateret 18. januar 2012